Hét nieuws uit Vollenhove en Sint Jansklooster
1 december 2022
Agenda
Active

Nieuwe vogelkijkhut bij Olde Maten in gebruik genomen

Geplaatst op: 21 april 2021

Jan van Kleef

De nieuwe vogelkijkhut in Zwartewatersklooster is afgelopen week in gebruik genomen. Het nieuwe bouwsel vervangt de inmiddels gesloopte onveilige hut die dateerde uit 1992. 

Boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer (SBB) en Jan ten Hove, projectcoördinator Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten (ANV) zijn blij met de nieuwe hut: “Op deze manier zetten we dit prachtige gebied voor een breder publiek op de kaart. Vele vogelaars en passanten weten de nieuwe hut straks vast te vinden.”

De hut van circa 3,5 x 3,5 meter bestaat uit twee verdiepingen en is prima toegankelijk voor mindervalide bezoekers, legt Egbert uit. “De onderste verdieping met een open voorkant is in een rolstoel te bereiken. Van hieruit is via kijkopeningen een prima zicht op het oude vervenersgat. Via een trap is de bovenverdieping bereikbaar. Vele soorten vogels zoals de aalscholver, zilverreiger, ijsvogel en diverse soorten eenden en roofvogels zijn hier te spotten. Ook bestaat de kans dat de otter wordt gesignaleerd. Ottersporen geven aan dat dit schuwe dier in het gebied aanwezig is. En dan te bedenken dat de oude hut uit 1992 al de naam Otterhut meekreeg, hoewel er destijds in geen velden of wegen een otter was te bekennen. De wanden van de hut worden opgebouwd uit bioblokken. Dit zijn samengeperste plantenresten uit de streek waarin CO2 langdurig wordt vastgelegd. Ook plaatsen we nog een bord bij de hut met informatie over het gebied, het beheer hiervan en over de flora en fauna.”

Jan ten Hove vertelt dat de kosten door sponsoring zijn gedekt. “Hiervoor zijn wij onze sponsoren dankbaar. De ANV heeft in samenwerking met SBB een aanvraag bij het RaboFonds van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland ingediend en deze is met een  bedrag van 10.000 euro gehonoreerd. Daarnaast leveren Foreco Houtproducten B.V. te Dalfsen, BioBlocks B.V. te Rosmalen en Aannemersbedrijf Muis B.V. te Wetering, die ook de werkzaamheden uitvoert, een bijdrage. Dit naast de inzet die SBB en ANV zelf leveren om het project te realiseren.”

De Olde Maten is samen met de Veerslootlanden een 993 hectare groot Natura 2000-gebied tussen Hasselt, Staphorst en Zwartsluis. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Hier worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. In het beheer en onderhoud van dit gebied speelt naast SBB de ANV een belangrijke rol. 

Gepubliceerd door Robert Jansema
Leistra