Hét nieuws uit Vollenhove en Sint Jansklooster
19 oktober 2021
Agenda
Active

Kloosterse woningnood (column Frouk Alice Weijs)

Geplaatst op: 8 oktober 2021

Het braakliggende terrein in Sint Jansklooster

Et is een compleet drama op de woningmarkt: studentn kunn gien kamers krieng en de koopwoningmarkt is in de ofgeloopn zomermoandn op slot e-goan. Woar wi’j eerder nog menig ‘Te Koop’ börd in diverse tuunn zaang stoan is et now maar een verdwaald bördtien. Makelaars geevn an dat bi’j vier op de vief huuzn meer wördt betaald dan de vroagpries.

Ok een biezundere en in mien oong twiefelachtige optie kwam veurige moand in et ni’js: loat de vieftigplussers wiens kienders et huus uut bin en et huus dus te groot veur hun beidn is (wie bepaalt dat?) et in de verkoop gooin. Loat ze verhuuzn nur iets kleiners zodat er deurstroming kump (uiteraard mit de inmiddels zo vaak gebezigde uutdrukking “doe et veur de ander…”).

Eem nuchter bekeekn: stel dat diezelfde vieftigplusser dat veur de ander wil doen, dan wil hi’j wel graag een huus mit extra kamers, veur eventuele logees. En verrassing: die huuzn bin er niet. Niet veur starters. Veur niemand.

In ons geval: stel dat onze leste twi’j kienders binn drie joar et huus uut bin, dan mut ik er niet an denkn um ons huus te verkoopn veur de deurstroming. Mien man en ikke em et recht um in ons fijne huus zo old meugelijk te wörn. Wanneer de tied riepe is en de umstandigheedn der umme vroang is et vrog genog um ons huus in de verkoop te zettn. Nuum et egoïstisch, goat oen gang, ik ligge doar niet wakker van. Ik bepale dat gelukkig nog altied zelf.

Ok de jeugd in Klooster ontkump niet an de woningnood. Want ok in Klooster stoan der (bijna) gien woningn meer te koop. En às ze al te koop koomn bin ze óf veul te duur veur een starter, of iemand uut de vremde kocht et, of der wördt gigantisch boovn de vroagpries e-beudn.

Et is een doffe ellende veur onze jeugd die zo graag verder wil mit hun leevn, saamn of alleen. Zelfstandig woonn, um heel af en toe op vri’jwillige basis nog bi’j moeders pappot an te skoevn. Et water stöt mening jongelui an de lippn.

En dus em ze actie onderneumn. Want zo is de Kloosterse jeugd, niet zeurn maar poetsn.

Middels een oproep in de lokale media em ze jeugd op e-reupn zich te meldn wanneer ze (as starter) binn de koomnde drie joar een huus willn.

En dat ad effect! Inmiddels em zich zo’n 63 jongeren an e-meld. Ok em ze al een gesprek ad mit een ambtenaar van de gemeente Steenwijkerland woar ze een luusterend ore en veule begrip kreeng. De actiegroep ef et veurstel oppert um starterswoning te bouwn op et braakliggende stuk grond van WetlandWonen (teengover de Kloosterhof) en op Molenkampen 4.

Maar ja, begrip en een luusterend ore, is dat genog? Zoll de gemeente Steenwijkerland en WetlandWonen de koppn wel bi’j mekare willn steekn um onze jeugdige inwoners tegemoet te koomn, ok al zol doar financieel gezien niet veule winst an te behaaln weezn? Zolln ze dat wel willn?

Ik roepe gemeente Steenwijkerland en WetlandWonen op um gezamenlijk mit disse actiegroep um toafel te goan zittn, hun grote woningnood an te heurn en tot een oplössing te koomn. As et kan heel snel. Zodat stellegies en vri’jgezelln eindelijk moeders pappot kunn ummeruiln veur hun eign pappot. En chips. En frikandelln.

Frouk Alice Weijs

Gepubliceerd door Robert Jansema
Leistra