Hét nieuws uit Vollenhove en Sint Jansklooster
28 juni 2022
Agenda
Active

CDA Steenwijkerland kan zicht niet vinden in stikstofplannen

Geplaatst op: 16 juni 2022

(Ingezonden brief) De landbouw staat centraal in de Kop van Overijssel. Helaas wordt dat uitermate lastig wanneer de plannen van stikstof minister Van der Wal uitgevoerd worden. Het uitvoeren van de plannen van NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) in onze gemeente zal betekenen dat de agrariërs tussen de 95% en de 70% van hun stikstofuitstoot moeten terugdringen. Met het gevolg dat er een kaalslag gaat plaatsvinden van het aantal agrariërs in Steenwijkerland. De gestelde opgaven zijn enorm en daar maken veel boeren, hun gezinnen en de periferie van de landbouw zich grote zorgen over. Daarom kan CDA afdeling Steenwijkerland zich niet vinden in deze plannen en daarom gaan we ons er via interne kanalen sterk voor maken dat het kabinet terug gaat naar de tekentafel.

Deze plannen gaan verder dan onze boerengezinnen. Ook de gewone inwoner gaat merken dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. De sociale en economische kaalslag die deze stikstofmaatregelen in ons buitengebied gaat veroorzaken is daarom niet te overzien. Het bestaansrecht van meerdere bedrijven is afhankelijk van ons buitengebied, denk aan loonwerkers, bouwsector, transport, diervoeders en ga zo maar door. Naast het werken komt ook het wonen in onze kernen onder druk te staan, zoals de scholen en het verenigingsleven. Tot slot, en daar wordt nu nog weinig bij stilgestaan, zorgen voorliggende plannen ook dat evenementen wellicht niet door kunnen gaan en woningbouwprojecten nog verder worden uitgesteld.

Kortom de leefbaarheid van onze gemeente komt in het gedrang. Als CDA Steenwijkerland vinden we dat de natuur hand in hand moet gaan met de agrarische sector. Deze plannen komen daar helaas niet bij in de buurt. Met deze plannen heeft de natuur de agrarische sector en daarmee ook de woonkernen in ons gebied in de houdgreep.

In dit plan is als uitgangspunt van deze doelen de kritische depositie waarde (kdw) van stikstof genomen. Deze waardes zijn gebaseerd op aannames en modellen en niet op praktijkmetingen onder Nederlandse omstandigheden. Bedacht achter het bureau, maar onhaalbaar in de praktijk. Vanuit de provincie Overijssel werken we juist keihard aan oplossingen. Al deze initiatieven worden onzeker wanneer het mes in de veestapel gaat. Dit beleid biedt geen houvast voor alle innovaties die al vanuit de omgeving worden opgezet. Bij deze plannen ligt de focus op uitkopen van agrariërs.

Natura2000 is Europees beleid. Europa heeft alleen niet de opdracht gegeven het beleid zo uit te voeren, als het nu voorligt. CDA Steenwijkerland vindt het onbegrijpelijk dat wij hier worden opgeofferd, terwijl er aan de andere kant van de landsgrens geen kritische depositie waarde lijkt te bestaan! Het plan biedt geen toekomst voor de betrokkenen en de agrarische sector wordt om zeep geholpen. Agrariërs zijn onderdeel van de oplossing en niet het probleem. Zij kennen het gebied door en door: van bodemkwaliteit, natuur en landschap tot afwatering. Maak gebruik van deze kennis. Kortom, terug naar de tekentafel, wetgeving corrigeren, fouten uit het verleden herstellen en zorgen voor een beleid dat gebaseerd is op feiten en de praktijk.

CDA Steenwijkerland

Erik Homa

Gepubliceerd door Robert Jansema
Leistra