Hét nieuws uit Vollenhove en Sint Jansklooster
2 februari 2023
Agenda
Active

Grös (column Richard van der Linde)

Geplaatst op: 28 juni 2022

De Vollenhoverbrug in juni 2022 tijdens boerenprotesten.

Of wi’j et now leuk vienn of niet. Wi’j koomn et bijna overal teeng. Grös. De iene maakt er een mooi gazonnegie van in zien tuun en de ander trekt et er juust weer uut um de bloemn wat meer de ruumte te geevm. Zo ok tussn de tegels en op pleinties löt onze gemeente et weeer weelderig gruujn. Ie kunn et zien as een soort verfraaiing van onze umgeving of juust as hinderlijk of storend.

Zo an de rand van ons mooie dörpien Sint Jansklooster em ze der zelfs een paar mooie velden ling die wekelijks strak e-meijd bin deur onze gemeente en wörn veurzien van een paar witte lijnn. Doar kunn diverse plaatsgenootn mekare op zoaterdag eem lekker de huid volscheldn inclusief de man mit de fluite.

Veur de rest is grös een vri’j nutteloze gewas. Nou em wi’j het geluk dat wi’j in onze umgeving een aantal ondernemers em woonn die van die zwart witte biesten em loopn die dol bin op dat gruune spul. Um niet metiene te discrimineern loopn der ok een aantal rood witte exemplaarn tussn.

In de volksmond wörn die ondernemers ok wel boern e-nuumd. En die boern die doen dat niet umdat ze niet ander kunn maar umdat ze doar goed in bin en dat veur hun meer is dan wark. Dat is hun lust en hun leevm. Dat bin ondernemers die 7 daang per weke an et wark bin um ons van voedsel te veurzien. En ze stoan ok nog ies 24 ure per dag veur die diern kloar as ze wat mankeern of as der weer iene kalvern mut. Doar kan menig ondernemer nog een veurbeeld an neemn. En dat doen ze al generaties lange. En vörm ze al joarn een verbiending tussn industrie en netuur.

En die biestn die geevn ons dan weer melk en vleis terugge veur dat toch wel nutteloze product grös. Een win-win situatie zo-j toch denkn.
Now is het niet alleen maar melk en vleis wat die biestn maakn. Ze scheiten der ok flink wat of. Een bekent Amsterdamse filosoof zol zeng: elk veurdeel ef zien noadeel. Onze regering denkt doar now net een betien anders over. Die zien deur al die stront now net een meugelijkheid um de veestapel in onze regio meer dan te halveern. Um onze klimaat doeln te haaln.

Now zittn der allemoale mensn in de regering die veule langer noar skoele e-west em as mi’j. En dan koomn ze mit et beste idee um het klimaat te reddn um de veestapel dan maar te halveern. Now zal ik doar wel te stom veur weezn maar ik zie alleen maar meer probleemn as wi’j de helfte van de koein weg doen.

En koomn der juust allemoale vroagn bi’j mi’j nur boovm. Wat goan wi’j straks doen mit dat overskot an weidevogels die natuurlijk terugge koomn. De boern hem ze immers weg ejaagd. Now telt Nederland ongeveer 4 miljoen koein. Maar Nederland ef ok 2,9 miljoen kattn en 1.9 miljoen hondn. En die biestn vreetn iens gien grös. En die scheitn der ok flink wat of. En melk geevm ho maar. Um over et vlees nog maar te zwieng. Of wi’j muttn alle weekn wat meer chinees goan eetn. Ik wil niks suggereern maar ik zie meugelijkheedn um de veestapel wat in te körtn.

En as die veestapel dan straks halveerd is wat goat er dan met al dat grös gebeurn? Goan wi’j dan al die mooie gruuine veldn volstampn met zunnepaneeln? Liekt mi’j toch ok niet de bedoeling van ons mooie landschap Of loatn wi’j het hele joar alles lekker gruuin veur de insectn? Now eb ik niks teeng insectn want wees now eerlijk, wat is now een goeie bbq zonder wespn in oen bier.

Et gruuine spul verkoopn ef ok gien zin as der straks gien biestn meer bin die et op kunn vreetn. Ofmeijn um compost van te maakn kan ok niet want stikstof. Dus zittn wi’j straks mit een enörm overschot an grös woar wi’j niks mee kunn. Now vien ik wel dat wi’j wat meer an ons milieu kunn doen. Maar niet op disse meniere.

Op Schiphol vertrekkn der 1200 vluchtn per dag. Ien zon vliegtuug verbruukt 65.000 liter brandstof. Doar kan een boer zien hele leevm mee doen. Ik wil niks suggereern maar ik zie meugelijkheedn.

As onze regering de plann deur zet zit der niks anders op dat wi’j allemoale vegetarier wörn. Dan muttn wi’j maar grös goan vreetn. Doar is straks toch zat van. Misschien dat wi’j dan op de duur vanzelf wel melk goan geevm. En dan maar hoopn dat wi’j niet an de scheit raakn.

Richard van der Linde

Gepubliceerd door Robert Jansema
Leistra