Hét nieuws uit Vollenhove en Sint Jansklooster
19 mei 2024
Agenda
Active

Bieb Sint Jansklooster moet deuren definitief sluiten

Geplaatst op: 29 april 2021

De Bibliotheek Kop van Overijssel sluit drie vestigingen, waaronder die in Sint Jansklooster. Deze forse ingreep is volgens directeur Hans Hilbers nodig omdat het takenpakket van de bibliotheek toeneemt en de financiering op de 0-lijn staat. Daarnaast wil de gemeente Steenwijkerland de komende jaren verder bezuinigen op de financiering voor de huisvesting en organisatie.  

Hilbers stelt: “In de afgelopen tien jaar is het bibliotheekwerk enorm vernieuwd. Er is een maatschappelijk-educatieve bibliotheek ontstaan, een lokaal platform voor een leven lang ontwikkelen. Om dit met beperkte middelen voor elkaar te krijgen heeft veel creativiteit gevraagd. Lange tijd kon de bibliotheek nog terugvallen op de eigen reserves, maar die raken uitgeput. Het bestuur van de bibliotheek ziet helaas dan ook geen andere manier en wil ook in de toekomst een financieel gezonde bibliotheek zijn. De vernieuwing, verdere digitalisering en professionalisering door ontwikkelen. En als ketenpartner samenwerken in lokale projecten. ”

De activiteiten van de bibliotheek worden voor het grootste deel betaald door de gemeente. Per inwoner geeft de gemeente minder uit dan het gemiddelde in Overijssel. Eerder besloot de gemeente Steenwijkerland de bibliotheek op de 0-lijn te zetten, door het niet-indexeren van de prijscompensatie. Daardoor liep het tekort volgens de bieb in 2019 op tot € 66.000. “Ondanks genomen maatregelen lopen de tekorten zonder ingrijpen verder op. Komende jaren wil de gemeente de subsidie voor huisvesting en de organisatie nog verder afbouwen.”

“Nu ingrijpen is pijnlijk, maar noodzakelijk om ook in de toekomst een financieel gezonde bibliotheek te kunnen zijn”, aldus het bestuur. Dus sluit de bibliotheek drie vestigingen, stopt het KennisLab en wordt de hoofdvestiging in Steenwijk kleiner. De vestigingen in Giethoorn, Sint Jansklooster en Steenwijkerwold zijn samen goed voor 13% van de leden en 8% van de uitleningen. Voor het succesvolle KennisLab krijgt de bibliotheek geen structurele subsidie. Daarom wordt onderzocht of het KennisLab een vaste plek kan krijgen binnen het onderwijs. De bibliotheek in Steenwijk wordt kleiner, waardoor de huisvestingskosten lager worden.

“De afgelopen jaren is door de bibliotheek al veel gedaan om de organisatie efficiënter en beter te maken. Zo wordt intensief samengewerkt met de bibliotheken in Zwartewaterland en Staphorst. Ook hebben wij onze organisatie zo ingericht dat wij onze wettelijke taken en gemeentelijke activiteiten goed kunnen uitvoeren. Wij konden dat waarmaken door onze reserves aan te spreken”, besluit Hans Hilbers namens de bieb.

Jenny Boersma van Plaatselijk Belang Sint Jansklooster Heetveld schrikt van het bericht: “Het bestuur van de bieb heeft inderdaad uitgelegd dat de bieb niet open kan blijven. Op een begroting van 800.000 euro komen ze voor onze bieb 17.500 euro te kort. Vanaf eind december wil men de bieb vermoedelijk sluiten. Maar wij laten dat niet gebeuren, we wachten af wat de gemeenteraad doet en anders komt er een actie vanuit het dorp. Dit laten we niet zomaar gebeuren.”

Gepubliceerd door Robert Jansema

Contour

Leistra