Hét nieuws uit Vollenhove en Sint Jansklooster
28 juni 2022
Agenda
Active

Steenwijkerland feller in de strijd tegen criminele praktijken

Geplaatst op: 22 juni 2022

Hoe voorkomen we dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele praktijken? Of dat overheidsgeld wordt ingezet voor zaken waarvoor het niet bedoeld is? In de strijd tegen dat soort ondermijnende activiteiten is het gemeentelijk Bibob-beleid aangescherpt.

Burgemeester Rob Bats: ‘Soms denk je bij een aanvraag voor een verbouwing of subsidie: klopt dat wel? Het vorige beleid was minder uitgebreid en gaf ons niet altijd gronden om er onderzoek naar te doen. Ook al was er een sterk vermoeden. Het nieuwe Bibob-beleid geeft ons die handvatten wel. Wat je als overheid absoluut niet wilt, is dat je – zonder dat je het zelf weet – criminaliteit faciliteert door bijvoorbeeld een subsidie af te geven die vervolgens wordt misbruikt voor illegale zaken. Nu kunnen we bij twijfel ook bij aanvragen rond vastgoed, subsidies en bij overheidopdrachten nader onderzoeken of alles is zoals het hoort te zijn. Dat is een flinke stap vooruit in de strijd tegen ondermijning.’ Het nieuwe Bibob-beleid loopt in de pas bij de regionale aanpak.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen in het openbaar bestuur (kortgezegd de wet Bibob) is een van de instrumenten tegen ondermijning. Burgemeester Rob Bats: ‘Dat instrument kun je preventief inzetten en dat is mooi. Want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.’ Komt er een aanvraag binnen waarover twijfels zijn, dan heeft de gemeente nu meer mogelijkheden om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar wie de geldschieters zijn bij de aankoop van een pand. ‘Het witwassen van geld gebeurt tenslotte ook op die manieren. Het nieuwe Bibob-beleid geeft ons meer juridische gronden om dat goed te controleren. Datzelfde geldt voor subsidieaanvragen. Helemaal als er grote bedragen mee gemoeid zijn. Het kan niet zo zijn dat gemeentelijk geld wordt misbruikt om er criminele praktijken mee te financieren. Dat is natuurlijk onbestaanbaar en dat moeten we koste wat het kost voorkomen’, aldus burgemeester Rob Bats.

Aanvragers van een vergunning of subsidie kunnen gevraagd worden een zogenaamd Bibob- formulier in te vullen. Dat is een landelijk formulier waarin om nadere (achtergrond)informatie wordt gevraagd. Is er een vermoeden dat de informatie niet klopt, dan kan de gemeente een landelijk bureau inschakelen om verder onderzoek te doen. Burgemeester Rob Bats: ́Op die manier kunnen we er bovenop zitten. Dat is niet voor niets. Stel je bent een hardwerkende ondernemer en merkt dat je concurrentiepositie verslechtert door criminelen die het met de regels niet zo nauw nemen. Als overheid moeten we die ondernemer beschermen. Ik ben dan ook blij dat we met dit nieuwe Bibob-beleid daarvoor flink wat meer ruimte hebben gekregen.’ Op grond van de Wet Bibob kan de gemeente een vergunning of aanvraag weigeren.

Het nieuwe Bibob-beleid is te vinden op de gemeentelijke website.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Leistra