Hét nieuws uit Vollenhove en Sint Jansklooster
28 februari 2024
Agenda
Active

Oude petgaten in Wieden worden opnieuw geopend

Geplaatst op: 19 oktober 2022

DCIM100MEDIADJI_0431.JPG

Natuurmonumenten begint eind oktober met het openmaken van oude, verlande petgaten op diverse locaties in De Wieden, waaronder in de omgeving van de Reeënweg en het Kiersche Wijde pad te Wanneperveen. Ook aan de Woldweg te Sint Jansklooster gaan er werkzaamheden van start. In totaal wordt er zo’n 17 hectare opengemaakt.

De werkzaamheden zijn volgens de natuurorganisatie belangrijk voor het behouden van de zeldzame natuur in De Wieden. “Petgaten brengen de ontwikkeling van open water naar zeldzaam trilveen op gang. Daarmee blijven het karakteristieke landschap van De Wieden en veel bijzondere dieren en planten behouden”, zegt projectleider Broer Blaauwbroek over de noodzaak van de werkzaamheden die Natuurmonumenten gedeeltelijk uitvoert in opdracht van provincie Overijssel

Natuurmonumenten zet met de werkzaamheden eigenlijk het oude werk van de vroegere turfstekers voort. Die zorgden vroeger onbewust voor een uniek en karakteristiek landschap met veel afwisseling tussen water en land. Dit laagveenmoeras en de natuur in de Wieden bestaat bij de gratie van die afwisseling. Opengemaakte petgaten groeien langzaam weer dicht. Eerst groeien de planten aan elkaar in het water (kraggevorming), daarna ontstaat er achtereenvolgens trilveen, hooiland of veenmosrietland en moerasbos. Dit hele cyclische proces kent in elk stadium bijzondere en zeldzame planten en dieren. “Daar is ons beheer op gericht. Doen we niets, dan verandert het gebied op ten duur in een groot moerasbos”, legt Blaauwbroek uit.

Beschermen planten en dieren

Het openmaken van oude petgaten is onderdeel van een pakket Natura 2000-herstelmaatregelen in De Wieden. Eerder voerde Natuurmonumenten rondom Zwartsluis ook al een aantal van deze werkzaamheden uit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Belangrijk doel van het netwerk is het beschermen van bijzondere dieren en planten. Met veel zeldzame soorten gaat het slecht. De Natura 2000-herstelmaatregelen moeten daar verandering in brengen.

Oude, verlande petgaten

Het gaat in feite om het openmaken van oude, verlande petgaten die in de loop van de tijd zijn dichtgegroeid. Ze liggen onder het moerasbos. “Voor het openmaken halen we eerst de bomen weg. Uiteraard niet meer dan strikt noodzakelijk. Met het openmaken van de oude petgaten op diverse locaties in De Wieden start de honderdjarige cyclus opnieuw. Verspreid over De Wieden zijn alle fases uit het verlandingsproces aanwezig. Bijzondere dieren en planten profiteren daarvan.  

Weinig overlast

Volgens de projectleider van Natuurmonumenten zullen bezoekers van De Wieden weinig hinder van de werkzaamheden ondervinden. Wel wordt de wandelroute over het Kiersche Wijdepad van 24 oktober 2022 t/m 2 december 2022 bij Wanneperveen tijdelijk omgeleid. Verder vindt het grootste gedeelte van de werkzaamheden plaats buiten de bebouwde kom en grotendeels buiten het zichtveld van bezoekers. Toch overlast van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Arco Lassche, coördinator Natuurbeheer van Natuurmonumenten op telefoonnummer 0527 206520.

Gepubliceerd door Robert Jansema

Contour

Leistra